En dag är detta över

Plötsligt kan man inte träffa andra människor som man brukar. Rörelsefriheten begränsas av att man måste ta sig fram till fots.  Inga resor med kollektivtrafik. Vad gör jag med den tid jag har fått till förfogande genom corona-karantänen?  Tid att vara med mig själv, leva med mig själv, vara där i mitt eget inre utan att störas av brus från omvärlden.  Tid att vara sin egen människa.

Även pojkar lider under hederskulturen

Tillhör det åldrandet att man ofta sitter och funderar på vem man är och vem man blivit? Jag var och är vad man förut kallade ”rödstrumpa”, min unga vuxentid sammanfaller med framväxten av Grupp 8 och Kvinnobulletinen var husorgan och sånger som ”Vi tjejer…” får mig att längta tillbaka.

Elektroniska Lönneberga

Så kallad elektronisk post har blivit ett oumbärligt redskap för många, även vad gäller seniorer. Det är svårt att föreställa sig den tid då man behövde papper, kuvert och frimärke för att sända iväg en skriftlig hälsning till någon. Men varifrån kommer egentligen denna eminenta uppfinning?