Stärk kvinnors ställning i yrkeslivet

Socialminister Annika Strandhäll har lanserat ett välkommet åtgärdsprogram för att stärka samverkan mellan myndigheter och hälso- och sjukvården rörande sjukskrivna. Kritiken har varit stor som följd av att många sjukintyg, särskilt för psykiatriska diagnoser, överprövas eller avslås av Försäkringskassan. Debatten saknar dock ett jämställdhetsperspektiv. De psykiatriska diagnosbilderna, framförallt kopplat till stress, är vanligast förekommande bland […]

Grundskyddsförslagen räcker inte

Grundskyddsutredningens förslag om förbättringar av garantipensionen och bostadstillägget för pensionärer, BTP, är självfallet positivt som stöd till pensionärer med låga pensioner.

Fast läkarkontakt viktigare med åren

Med åldern kommer krämpor och skavanker. Lindriga besvär som visserligen strör smolk i livsbägaren men som tack och lov är ofarliga och ofta övergående. Men med åldern ökar dessvärre även risken för allvarliga sjukdomar. Vissa får man lov att dras med resten av livet medan andra drar livet ur en.