Personalens tid – vårdens dyraste resurs

Klockan i väntrummet ska gå några minuter efter, så ingen blir sur om man är lite sen. Klockan på mottagningsrummet ska gå några minuter före, det underlättar för att runda av i tid. Tricket som sägs ge fem minuter magisk tidsvinst vid varje besök var det första jag fick lära mig som läkarstudent med praktik […]

Underfinansieringen drabbar kvinnor mest

Bland dem som får offentligt finansierad äldreomsorg är hela 70 procent kvinnor. Över 90 procent av alla undersköterskor och vårdbiträden som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor. Deras löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö påverkas direkt av hur mycket eller lite politikerna väljer att satsa på äldreomsorgen. De låga lönerna hör ihop med värdediskrimineringen av kvinnors arbete och […]

Mod att tåla i väntans tider

I augusti är det 25 år sedan jag flyttade till Finland. Ett fantastiskt land och det har varit otroligt stimulerande att lära känna folket, finska språket samt att rapportera härifrån. När det här läses har det dock gått ett och ett halvt år sedan jag träffade mina närmaste i Sverige. Finland har klarat pandemin relativt väl […]