Grundskyddsförslagen räcker inte

Grundskyddsutredningens förslag om förbättringar av garantipensionen och bostadstillägget för pensionärer, BTP, är självfallet positivt som stöd till pensionärer med låga pensioner.

Fast läkarkontakt viktigare med åren

Med åldern kommer krämpor och skavanker. Lindriga besvär som visserligen strör smolk i livsbägaren men som tack och lov är ofarliga och ofta övergående. Men med åldern ökar dessvärre även risken för allvarliga sjukdomar. Vissa får man lov att dras med resten av livet medan andra drar livet ur en.

Utvecklingen går oändligt långsamt

Folksams senaste pensionsrapport visar att kvinnor i genomsnitt får ut 5 415 kronor mindre i pension varje månad, jämfört med män. I fjol minskade löneskillnaderna något, men utvecklingen går oändligt långsamt. I den här takten kommer pensionsgapet mellan kvinnor och män inte att slutas förrän år 2070 – när årskullen födda 2005 fyller 65 år. […]