Tänk att bli lika omskött som en bil

Sköta om bilen måste man ju, dags för helrekonditionering, eller Helrekond som vi säger, vi som verkligen sköter om vår ögonsten. En ordentlig och rekorderlig städning och rengöring av både ut- och insidan av skötebarnet – bilen! Helrekond återskapar nybilskänslan, ökar andrahandsvärdet och livslängden på bilen. Den blir jättefräsch – som ny! Bilen utsätts för […]

Stärk kvinnors ställning i yrkeslivet

Socialminister Annika Strandhäll har lanserat ett välkommet åtgärdsprogram för att stärka samverkan mellan myndigheter och hälso- och sjukvården rörande sjukskrivna. Kritiken har varit stor som följd av att många sjukintyg, särskilt för psykiatriska diagnoser, överprövas eller avslås av Försäkringskassan. Debatten saknar dock ett jämställdhetsperspektiv. De psykiatriska diagnosbilderna, framförallt kopplat till stress, är vanligast förekommande bland […]

Grundskyddsförslagen räcker inte

Grundskyddsutredningens förslag om förbättringar av garantipensionen och bostadstillägget för pensionärer, BTP, är självfallet positivt som stöd till pensionärer med låga pensioner.