Om redaktionen

Här&Nu är SKPF Pensionärernas medlemstidning. Pappersupplagan går ut till förbundets drygt 160 000 medlemmar sex gånger per år. Harochnu.se är tidningens kontinuerligt uppdaterade nyhetswebb med uppgiften att informera och skapa debatt i frågor som är viktiga för förbundets medlemmar och andra intresserade.

Redaktör: Markus Dahlberg

Information om att annonsera i tidningen.