Inkomstpensionen beräknas öka med 100 kronor 2021

Enligt en ny prognos från Pensionsmyndigheten beräknas inkomstpensionen öka med 0,8 procent 2021. Prognosen som lämnades i maj var att inkomstpensionen skulle minska med 1,5 procent. Den nya prognosen visar i stället att pensionen kommer att minska 2022.

40 äldreboenden särskilt drabbade

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar i en utredning att det är 40 av 290 kommuner som står för nästan 70 procent av alla coronadödsfall på äldreboenden. På 91 boenden beskriver IVO läget som extra allvarligt.

En plattare kurva – Folkhälsomyndighetens strategi

Har Sverige en coronastrategi? Ja, säger många kritiker och den har varit ödesdiger - många har dött. Nej, säger regeringen och Folkhälsomyndigheten, som återkommande hävdat att man hela tiden överväger nästa steg med hänvisning till smittspridning, människors välbefinnande och ekonomiska hänsynstagande. En plattare kurva - kommer förmodligen att bli ett uttryck om kommer att leva kvar långt efter att coronapandemin ebbat ut.