Fattigskam driver äldre till isolering

300 000 svenska pensionärer har så låga inkomster att de lever under gränsen för relativ fattigdom. 25 000 av dem behöver äldre- försörjningsstöd för att klara sig. Trots att äldrefattigdomen är utbredd håller många av de drabbade sin situation hemlig för omgivningen. I tystnaden växer personlig isolering. Är det dags att bryta fattigskammen?

Ska robotarna rädda välfärden?

Sjukvård och äldreomsorg pressas ekonomiskt de närmaste åren. Lågkonjunkturen kommer, det är obalans mellan arbetande och pensionärer, och till det kommer kostnader för de nyanlända. Det här kommer alla äldre att märka av. – Jag förstår att många känner stor oro nu, men jag tror att det här blir bra, säger Annika Wallenskog, chefsekonom hos SKR (tidigare SKL).

”Logga aldrig in med bankdosa över telefon”

De senaste månaderna har Pensionsmyndigheten sett att bedrägerier mot pensionärer har ökat mycket kraftigt. – Du ska aldrig logga in med bankdosa eller Bank-ID om någon som kontaktat dig över telefon eller internet ber dig om det, varnar Estrella Zarate, enhetschef kundsynpunkter och kundinformation på Pensionsmyndigheten.