Pensionsmyndigheten har betalat ut för mycket

Under förra året betalade Pensionsmyndigheten ut över en miljard i felaktiga utbetalningar. Det rör sig främst om för höga bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Den som på oriktiga grunder har fått för mycket pengar är enligt lag återbetalningsskyldig.

Handla säkert i jul

Julen är också tjuvarnas högtid. När alla handlar extra mycket passar bedragarna på att försöka komma åt våra pengar på alla tänkbara sätt. Banken Nordea kommer med några goda råd för att undvika bedragare i julhandeln