Äldreombudsman ska lotsa äldre vid pensionering

Som första fackförbund har Kyrkans Akademikerförbund tillsatt en äldreombudsman som ska guida och vägleda medlemmar som är pensionerade eller som är på väg in i pension. Förutom att ge svar på äldrefrågor inom förbundet och vägleda äldre som planera att gå i pension ska ombudsmannen även ge råd om att jobba efter pensionen.

Telefonbolag döms för falsk marknadsföring

I sin marknadsföring hävdar telefonbolaget Seniortelefoni Sverige AB att de har ”En varm och personlig kundservice”. Kunderna är inte av samma åsikt. Hittills har Seniortelefoni fått över 80 anmälningar där äldre anser att de lurats att teckna ett telefonabonnemang som de egentligen inte vill ha. Patent- och marknadsdomstolen har nu dömt Seniortelefoni för brott mot marknadsföringslagen.

Samtalscafé i England minskar ensamhet

Brist på sociala kontakter har en allvarlig negativ inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Omvänt har mänsklig kontakt positiv inverkan på vårt välbefinnande och alla aspekter av personlig hälsa – från huvud till hjärta. Det visar ett projekt med samtalscafé som startats i England