SKPF pensionärerna kritisk mot pensionssystemet

Det är framför allt tre delar i pensionssystemet som debattörer, pensionärsorganisationer och en och annan statsvetare och ekonom är kritiska mot: Kvinnorna halkar efter i pensionssystemet, pensionsnivåerna sjunker och det kommer inte in tillräckligt med pengar till systemet.

Pensionssystemet får med tvekan godkänt

Det svenska pensionssystemet är inte någon succé, men tjänar väl sitt syfte. Det är ekonomiskt stabilt och detta var den främsta orsaken till att pensionssystemet förändrades för över 20 år sedan. När Jens Magnusson, privatekonom vid SEB, gör en analys av det svenska pensionssystemet får det dock med tvekan godkänt.

Ungdomar sparar till boende

Bara 30 procent av unga vuxna sparar till pensionen, i stället är det boendet som prioriteras och i detta syfte sparar 65 procent varje månad. Och det är inte så underligt menar Johanna Kull, sparekonom vid Fondbolagens förening.