Krav på fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Utredningen, fast omsorgskontakt i hemtjänsten, som överlämnats till regerigen vill att man inför en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. I förslaget ingår vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll, samt att den kompetens som omsorgskontakten ska ha, ska motsvara undersköterska.

Det krävs insatser för att seniorer ska kunna arbeta längre

De som vill arbeta längre måste ges möjlighet att få göra det. Och för att ta tillvara äldres vilja att arbeta längre måste seniorers kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bättre sätt. Det är delegationen för senior arbetskraft slutledning när den nu lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Delegationen vill inrätta en fast funktion som ska ge förutsättningar till ett längre arbetsliv.