SKPF blir ett hållbart pensionärsförbund

Miljömärkta och energieffektiva lösningar och produkter ska användas. Leverantörer som anlitas ska ha kollektivavtal och betala sina skatter. Arrangemang ska vara tillgängliga för personer med funktionsned-sättning. Förbundet ska ha ett jämställt och inkluderande kansli.

Gör en avgiftsrazzia – spara 100-lappar

Hoppas du på höjd pension som inte kommer? Varar månaden längre än pengarna? Börjar snabbmakaronerna växa i munnen? Genom att kolla dina abonnemang, prenumerationer, räntor, försäkringar och avgifter kan du spara många hundralappar varje månad. Det gjorde jag.

Fler än 50 procent får sitt orange kuvert digitalt

Med start för en vecka sedan, måndag den 15 februari skickas närmare sex miljoner orange kuvert till pensionssparare. Sedan tidigare har drygt 1,9 miljoner pensionärer fått sitt orange kuvert. Mer än hälften av alla orange kuvert går i år till en digital brevlåda.