Nio av tio som får demensdiagnos bor hemma

De flesta som får en demensdiagnos i Sverige i dag är ungefär 80 år gammal. 90 procent av dem bor hemma i eget boende, majoriteten är kvinnor, och de flesta får sin diagnos i ett tämligen tidigt skede av sjukdomen.

Bättre balans ska ge färre farliga fall

Det förebyggande arbetet för att minska antalet dödsfall i trafiken har varit framgångsrikt. Men medan antalet trafikolyckor minskar ökar antalet fallolyckor. Av de drygt 100 000 som vårdas på sjukhus varje år beror 70 000 på fall, drygt 40 000 är över 65 år.

Ta hälsosprånget – med myrsteg

Hör du till dem som gång på gång försökt åstadkomma livsstilsförändringar, men alltid efter en tid gett upp? – Kardinalfelet är att gå ut för hårt. Börja i stället med riktigt små förändringar och sådana du kan göra till en naturlig del av ditt liv, råder Karin Weman Josefsson. Som universitetslektor och forskare inom idrotts- och motionspsykologi vet hon vad hon talar om.