Nytt material för studiecirkel om mat för äldre

Hälsosamma matvanor är viktigt genom hela livet. Men med stigande ålder blir maten och den fysisk aktivitet ännu viktigare. Det är naturligt att muskelmassan minskar efter 70 års ålder, men med kunskaper om mat och förståelse för problemet kan bra matvanor och fysiska aktivitet minska muskelnedbrytningen. Om denna kunskap skulle bli allmänt känd redan i god tid, före det att muskelmassan börjar minska, kan sannolikt många äldre få fler aktiva år i livet. Bli klokare gå i en studiecirkel!

Besöksförbudet på äldreboenden upphör

Besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med den 1 oktober med anledning av den minskade smittspridningen av covid-19. Och med anledning av de åtgärder som vidtagits av myndigheter och de förändringar som gjorts på landets äldreboenden.

Projekt fokuserar på äldre med ADHD

Riksförbundet Attention har ett nytt projekt Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten hos personerna själva, deras anhöriga och personer som möter dem i sitt arbete.