Psykisk ohälsa hos äldre går att förebygga

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär med ångest. Men äldre har sämre tillgång till behandling, enligt en undersökningar som Folkhälsomyndigheten har gjort. Nu finns ett nytt kunskapsstöd för att förebygga psykiska besvär och stärka äldres välbefinnande.

Äldre med hemtjänst får fast kontaktperson

Budgeten för 2022 innehåller flera välfärdssatsningar för äldre. Bland annat kommer äldre med hemtjänst att få en fast kontaktperson i form av en namngiven undersköterska, något som SKPF pensionärerna kämpat för.