4 hörnstenar för gott åldrande

Alla blir vi äldre för varje dag, men åldrandet behöver inte innebära försämrad hälsa och lägre livskvalitet. Här är fyra hörnstenar för ett gott åldrande.

Katastrofal bemanning i äldrevården

I Kommunals nya enkät svarar 80 procent att sommarbemanningen i äldreomsorgen var katastrofal och att det blir allt svårare att rekrytera vikarier.