Vårdförbundet utökar blockad

Den konflikt som pågår mellan Vårdförbundet och arbetsgivarna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona*, trappas nu upp.

Tantjouren – stöd för våldsutsatta kvinnor

Kvinnor som inte får träffa barnbarnen om de inte ger pengar till sina vuxna barn. Kvinnor som far illa när vuxna barn med missbruk eller psykisk ohälsa flyttat tillbaka till mamma. Kvinnor som misshandlas av sin partner, eller före detta partner. Våld i nära relationer försvinner inte när man blir äldre. Tvärtom kan det bli värre. I Norrköping finns Tantjouren, en unik kvinnojour som främst vänder sig till våldsutsatta kvinnor över 65 år.

Fler pratar om levnadsvanor

Läkare pratar oftare om levnadsvanor med sina patienter. Det visar årets patientenkät som ställer en rad frågor till patienter om hur de upplever primärvården.