Dags att på allvar skydda äldre mot fallolyckor

Fall- och halkolyckor är ett av Sveriges största men kanske minst uppmärksammade folkhälsoproblem. Debattören Jöran Rubensson uppmanar i en debattartikel i Aftonbladet den 25 november Sveriges politiker atr ta sitt ansvar, och på allvar arbeta för att skydda äldre mot fallolyckor. ”2022 måste bli året då riksdagen inte bara formulerar utan också prioriterar en nollvision för fallolyckor”, skriver han.

Mat i framtiden av avfall

Vad och hur kommer vi att äta i framtiden? I takt med att människorna på jorden blir fler och odlingsytan krymper tilltar uppfinningsrikedomen. Enligt matetnologen Håkan Jönsson vid Lunds universitet kommer livsmedel allt oftare tillverkas av sådant som vi i dag kastar bort. När det gäller måltidsvanor befinner vi oss i en brytningstid.

Sverige sämst på fast vårdkontakt

Sverige är fortsatt sämst i klassen när det gäller andelen personer över 65 år som har en fast vårdkontakt, visar en enkätundersökning som Våranalys deltagit i, genomförd i tio länder. I Sverige har 69 procent en fast vårdkontakt, visa undersökningen.