100 kronor i patientavgift för digital vård

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat att rekommendera en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök. Däremot blir det upp till varje landsting att själva bestämma om man vill sätta en högre avgift.

Bra kondition minskar risken för demens

Kvinnor som har bra kondition i medelåldern löper mycket mindre risk för att få demens när de blir äldre. Det visar en ny svensk studie från Sahlgrenska akademin där man studerat kvinnor och träning under 40 år.