40 äldreboenden särskilt drabbade

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar i en utredning att det är 40 av 290 kommuner som står för nästan 70 procent av alla coronadödsfall på äldreboenden. På 91 boenden beskriver IVO läget som extra allvarligt.

En plattare kurva – Folkhälsomyndighetens strategi

Har Sverige en coronastrategi? Ja, säger många kritiker och den har varit ödesdiger - många har dött. Nej, säger regeringen och Folkhälsomyndigheten, som återkommande hävdat att man hela tiden överväger nästa steg med hänvisning till smittspridning, människors välbefinnande och ekonomiska hänsynstagande. En plattare kurva - kommer förmodligen att bli ett uttryck om kommer att leva kvar långt efter att coronapandemin ebbat ut.

Tandvårdsstödet förlängs

Regeringen vill förlänga tiden för tandvårdsstödet. Detta för att stödja de patienter som inte kan gå till tandläkaren under coronapandemin – framför allt de som är över 70 år, i riskgrupp eller som nekats vård på grund av nedstängda mottagningar.