Ingen förtur med privat sjukvårdsförsäkring

Regeringen vill se ett avtal mellan region och privat vårdgivare som klart uttalar att de med privat sjukvårdsförsäkring inte går före i kön. Regeringen vill se en ökad kontroll i hälso- och sjukvården. Och att det i avtal ska framgå hur att uppdraget från regionen inte påverkas negativt av andra uppdrag som vårdgivaren har.

Äldres bruk av antidepressiva kartläggs

Fler äldre än yngre, personer 65+ får antidepressiva läkemedel utskrivna. Nu vill regeringen veta varför och ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur det ser ut i landet. Målet är att öka kunskapen om hur förskrivningen har utvecklats över tid och vilka effekter det har fått.