Mer medicin hemma

Du bör ha medicin för en månad hemma. Det rekommenderar Socialstyrelsen som en del av den egenberedskap som vi alla måste måste börja tänka på.

Bostadsbränder drabbar främst äldre

Det inträffar mellan 20 000 och 24 000 bostadsbränder årligen i Sverige. 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sitt hem. Äldre och ensamboende är överrepresenterade i statistiken, med den gemensamma nämnaren att de har begränsad förmåga att agera vid en brand.

Äldre dricker allt mer

Alkoholkonsumtionen för åldersgruppen 65 år och äldre har ökat, medan den minskar i de lägre åldersgrupperna. Samtidigt är det känt att känsligheten för alkohol ökar med stigande ålder.