Tantjouren – stöd för våldsutsatta kvinnor

Kvinnor som inte får träffa barnbarnen om de inte ger pengar till sina vuxna barn. Kvinnor som far illa när vuxna barn med missbruk eller psykisk ohälsa flyttat tillbaka till mamma. Kvinnor som misshandlas av sin partner, eller före detta partner. Våld i nära relationer försvinner inte när man blir äldre. Tvärtom kan det bli värre. I Norrköping finns Tantjouren, en unik kvinnojour som främst vänder sig till våldsutsatta kvinnor över 65 år.

Fler pratar om levnadsvanor

Läkare pratar oftare om levnadsvanor med sina patienter. Det visar årets patientenkät som ställer en rad frågor till patienter om hur de upplever primärvården.

Det viktiga småpratet

Säg hej till din granne – forskning visar att vi mår bra av ytligt småprat. Kontakter med prat om väder och vind med folk man möter i sitt vardagsliv kallas av forskare för ”tunna band”, alltså en typ av ytliga och tillfälliga kontakter.