Riksmötets öppnande

I dag är det riksmötets öppnande, det vill säga den dag som inleder arbetsåret för de 349 ledamöterna i riksdagen. 70 av dem borde vara 65-plussare, men så är det inte.

SKPF:s forskningsanslag 2023

Under årets kongress delades två forskningsanslag ut. De utvalda projekten heter SAFE, trygg vård för äldre och Reagera, som handlar om att vården ska bli bättre på att upptäcka våld mot äldre. Maria Johansson och Johanna Simmons var på plats och tog emot var sin check på 175 000 kronor.