Det viktiga småpratet

Säg hej till din granne – forskning visar att vi mår bra av ytligt småprat. Kontakter med prat om väder och vind med folk man möter i sitt vardagsliv kallas av forskare för ”tunna band”, alltså en typ av ytliga och tillfälliga kontakter.

Japansk äldreomsorg

Kalmar, som utsågs till årets e-hälsokommun 2023, hämtar inspiration från Japan för hur äldrevård kan bedrivas.