Civilplikten åter

Den svenska civilplikten håller på att återaktiveras. Den 12 januari fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att förbereda civilpliktens återkomst. Alla medborgare mellan 18 och 70 år omfattas av civilplikten.