Dags att på allvar skydda äldre mot fallolyckor

Fall- och halkolyckor är ett av Sveriges största men kanske minst uppmärksammade folkhälsoproblem. Debattören Jöran Rubensson uppmanar i en debattartikel i Aftonbladet den 25 november Sveriges politiker atr ta sitt ansvar, och på allvar arbeta för att skydda äldre mot fallolyckor. ”2022 måste bli året då riksdagen inte bara formulerar utan också prioriterar en nollvision för fallolyckor”, skriver han.

Mat i framtiden av avfall

Vad och hur kommer vi att äta i framtiden? I takt med att människorna på jorden blir fler och odlingsytan krymper tilltar uppfinningsrikedomen. Enligt matetnologen Håkan Jönsson vid Lunds universitet kommer livsmedel allt oftare tillverkas av sådant som vi i dag kastar bort. När det gäller måltidsvanor befinner vi oss i en brytningstid.

Sverige sämst på fast vårdkontakt

Sverige är fortsatt sämst i klassen när det gäller andelen personer över 65 år som har en fast vårdkontakt, visar en enkätundersökning som Våranalys deltagit i, genomförd i tio länder. I Sverige har 69 procent en fast vårdkontakt, visa undersökningen.

Thomas hjärta glöder för järn

När Thomas Höglund var 14 år byggde han sin första ässja tillsammans med sin pappa. Skrot, järn och gamla föremål, har alltid lockat honom med något av en brutal skönhet, När järnet smids, är allt bara här och nu. Och medan föremålen tar form i smedjan står tiden still. – Ja, då går timmarna fort och Malin får ibland komma ut och hämta mig för jag har glömt att äta, säger Thomas Höglund.

Urban Björstadius fick coroana två gånger

I mars 2020 blev Urban Björstadius, 52, hans sambo Stina och båda sönerna sjuka med förkylningssymptom. Men medan övriga familjen blev lindrigt sjuka, fick Urban Björstadius efter ett par veckor allvarliga andningsproblem. Han svimmade av syrebrist och transporterades med ambulans till covid-akuten på Södersjukhuset i Stockholm. Ett år senare testades Urban Björstadius positivt igen.

Monica, 87: ”Mitt liv är hund”

Monica Mellgren och hennes man hade hund redan innan han gick bort på 80-talet. Nu är hon inne på sin sjätte labrador. – Mitt liv är hund.   Jag kunde inte sitta inne och tycka synd om mig själv, jag måste ut bland folk.

Pensionsmyndigheten tar pulsen på pensionssystemet

Pensionssystemet och pensionerna har fått mycket kritik det senaste året. Kritiken fokuserar på: De svenska pensionerna är för låga, vi måste spara mer till pensionen för att få samma pensionsnivå som tidigare generationer. Nu ska Pensionsmyndighetan i sex rapporter försöka besvara kritiken, Stämmer den?

Prisvärd helg i gyllene Prag

Gångavstånd till det mesta, fantastisk prisnivå och kanske Europas vackraste stad. Prag är det perfekta resmålet för oss seniorer. – Här går man tryggt även mitt på natten, fastslår fotografen Kjell Fredriksson, som gjort ett 30-tal resor till den tjeckiska huvudstaden.

Nya riktlinjer för tandvård fokuserar på äldre

Två grupper sätts i fokus i de nya nationella riktlinjerna för tandvård; barn samt personer som behöver särskilt stöd på grund av skörhet eller en funktionsnedsättning. Nu ska man också satsa mer på att förebygga sjukdomar. Och patienter med hög risk för dålig munhälsa bör kallas oftare till undersökning.

Stora satsningar på äldreomsorgen

Regeringen satsar på välfärden. Det blir tillskott till kommuner och regioner med tre miljarder kronor, höjd kvalitet inom äldreomsorgen, avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75-åringar och viss satsning på digital infrastruktur. Och sänkt skatt.

Högre pensioner och pensionärsråd nu

Tre punkter tryckte SKPF pensionärernas förbundsstyrelse särskilt på när förbundets kongress avslutades på torsdagen. Under kongressdagarna krävde Liza di Paolo-Sandberg högre pensioner, likvärdig äldreomsorgen och pensionärsråd i alla kommuner.

Äldre med hemtjänst får fast kontaktperson

Budgeten för 2022 innehåller flera välfärdssatsningar för äldre. Bland annat kommer äldre med hemtjänst att få en fast kontaktperson i form av en namngiven undersköterska, något som SKPF pensionärerna kämpat för.

Pensionsmyndigheten avråder från att ta ut tidig pension för placeringar

Myndigheten listar en rad nackdelar som argument för att avråda personer från att göra ett tidigt uttag av pension för vinstsyfte och samtidigt fortsätta att jobba. Och menar att den högre inkomsten i början av pensioneringen sannolikt inte väger upp för den högre totala pensionsinkomsten hela livet som hade uppnåtts om pensionen i stället tagits ut vid 65 års ålder eller senare.

Kvinnors pension tar slut den 9 september 

Om män hade lika låg pension som många kvinnor skulle deras pension ta slut den 9 september. I ett upprop på Stortorget i Stockholm där även socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi deltog, stod 18 organisationer på barrikaderna och krävde högljutt inte bara en jämlik pension utan också ett jämlikt arbetsliv.