SKPF:s forskningsanslag 2023

Under årets kongress delades två forskningsanslag ut. De utvalda projekten heter SAFE, trygg vård för äldre och Reagera, som handlar om att vården ska bli bättre på att upptäcka våld mot äldre. Maria Johansson och Johanna Simmons var på plats och tog emot var sin check på 175 000 kronor.

Trivsamt i Sandviken

Trivsamt Seniorcenter i Sandviken är efter ett halvårs hårt arbete av medlemmarna i SKPF:s avdelning 41 äntligen klart. Den unika satsningen, som är möjlig tack vare stöd från Allmänna arvsfonden, invigdes av SKPF:s ordförande Liza di Paolo-Sandberg tillsammans med lokalavdelningens ordförande Hans Lundgren.