Försäkringsnyheter

Den nya försäkringen, som heter ”Gruppliv 60+”, är nu aktiv och kan från den första februari tecknas hos Folksam. En grupplivförsäkring är enkelt uttryckt ett efterlevandeskydd. Under arbetslivet är den här typen av försäkringar oftast inbakade i kollektivavtalet eller en del av medlemskapet i ett fackförbund. Vid pensioneringen försvinner den trygg­heten, vilket vi nu är […]

SKPF:s forskningsanslag 2023

Under årets kongress delades två forskningsanslag ut. De utvalda projekten heter SAFE, trygg vård för äldre och Reagera, som handlar om att vården ska bli bättre på att upptäcka våld mot äldre. Maria Johansson och Johanna Simmons var på plats och tog emot var sin check på 175 000 kronor.

Fler artiklar