100 000 sjuka hann kastas ut ur systemet

De som är för sjuka för att arbeta har tvingats vänja sig vid en osäker tillvaro, med stegvisa nedmonteringar av tryggheten. Här ser vi tillbaka på tre decennier som gjorde sjuka fattigare.

1990-talet
Innan 1994 var de förtidspensionerade Pensionsmyndighetens ansvar. De som hade lägst förtidspension behövde inte betala skatt på ersättningen. 1994 gjordes systemet om och de skadade och sjuka i arbetsför ålder flyttades över till Försäkringskassan, och skattebefrielsen på garantinivån togs bort. Förtidspension blev sjukersättning.

Samtidigt pågick en finanskris och de ”slimmade organisationerna” slog igenom, med dramatiskt ökande sjukskrivningar som följd. Många fick sjukersättning, en del på heltid men nästan lika många på deltid. De flesta återfanns i åldersgruppen innan ålderspension.

2000-talet
I början av 2000-talet skärptes kraven för att få ersättning och läkarna fick instruktioner från Socialstyrelsen om hur de skulle göra sina bedömningar. Koder togs fram för varje sjukdom och skada och det slogs fast hur länge man fick sjukskriva för olika diagnoser. Systemet blev snävare och många hamnade i kläm.

2006 vann den borgerliga Alliansen valet och överst på dagordningen stod stora skattesänkningar. Jobbskatteavdraget sänkte skatten på arbete, medan skattenivåerna behölls för socialförsäkringen och pensionerna. För att ha råd med sänkningarna sparades det in på bland annat sjukersättningen.

Jobbskatteavdraget sänkte skatten på arbete, medan skattenivåerna behölls för socialförsäkringen och pensionerna.

Det påstods vid denna tid vara ett stort problem att många fuskade med sin ersättning. Enbart Dagens Nyheter publicerade över 50 artiklar om sjukfusket, innan en utredning visade att det bara var 0,04 procent av fallen som ledde till åtal och återbetalning. Men då hade redan ersättningsnivåerna hunnit sänkas, det hade blivit svårare att få ersättning beviljad och man hade infört en gräns för hur länge man kunde få sjukersättning – den så kallade ”bortre gränsen”.

2010-talet
Årsskiftet 2009/2010 slängdes den första gruppen ut ur sjukförsäkringen. Under 2007–2014 gav jobbskatteavdragen minskade skatteintäkter på 586 miljarder kronor, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. En stor del av pengarna till skattesänkningarna hämtades ur en halvering av inbetalningarna till sjukförsäkringen i arbetsgivaravgiften. Denna halvering är den främsta anledningen till att sjukförsäkringssystemet i vår tid visar underskott.

Samtidigt som folk började kastas ut ur sjukförsäkringen ökade sjukskrivningarna, tvärtemot Alliansens förhoppningar. Mellan 2010 och 2015 steg sjukskrivningarna med 70 procent. Och fram till att den nuvarande regeringen avskaffade ”den bortre gränsen” den 1 februari 2015 hann 100 000 sjuka utförsäkras.

Research och fakta: Lisbeth Forsberg

  • SKPF kommenterar:
    SKPF Pensionärerna har i dag cirka 26 000 medlemmar som inte är ålderspensionärer, utan lever med sjukersättning. Deras livsvillkor skiljer sig i flera avseenden från ålderspensionärernas, men förbundets arbete för bättre villkor och högre ersättningsnivåer gäller även dem.

Text Rikard Johansson Foto Istockphoto

Senaste artiklarna