over 100 000 hann utforsakras

100 000 sjuka hann utförsäkras innan den bortre gränsen avskaffades