4 hörnstenar för gott åldrande

Alla blir vi äldre för varje dag, men åldrandet behöver inte innebära försämrad hälsa och lägre livskvalitet. Här är fyra hörnstenar för ett gott åldrande.

Det finns några saker att tänka på för att göra sitt eget åldrande så bra som möjligt. Inom vetenskapen pratar man om de fyra hörnstenar som är grunden för ett gott åldrande: social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Social gemenskap
Det är direkt hälsofrämjande att känna gemenskap med andra människor. Det kan vara familjen, goda vänner, grannar eller andra personer som man delar intresse med. Studier visar att personer som upplever ensamhet också får påskyndad funktions- och aktivitetsnedsättning.

Meningsfullhet
Alla människor har behov av att känna sig behövda i vardagen. Många som går i pension känner av just det här problemet när de inte längre är en del av gemenskapen på arbetsplatsen. Andra trivs direkt med pensionen, eftersom de då kanske finner gemenskapen på annat håll – kanske med pensionerande kompisar eller i någon förening.

Fysisk aktivitet

Den insats som ger störst positiv inverkan på hälsan är att röra på sig. Det ska ske efter egen förmåga och i egen takt. Genom att bara ta sig ut och gå en stund varje dag är mycket vunnet. Varje liten fysisk aktivitet hemma är också nyttig, men det är ute i friska luften som hela kroppen får näring och sinnet ro.

Goda matvanor

De flesta tycker det är trist att behöva äta ensam. Inspirationen att laga god mat sinar och när middagarna består av mackor med ost är det dags att tänka till. Finns det någon som du kan dela dina måltider med? En vän i närheten, en granne, ett barnbarn? Laga mat tillsammans och sporra varandra att göra ­godare och nyttigare mat. Här i tidningen ska vi fortsätta komma med recept på bra och billig mat för en trevligare vardag.

Text Markus Dahlberg

Senaste artiklarna