65-plussare dricker allt mer

65-plussare dricker allt mer alkohol, och ökningen är som störst bland kvinnor.

Överlag har alkoholkonsumtionen hos den svenska befolkningen minskat med 15 procent sedan 2004. Det gäller de flesta åldersgrupper, men det är framförallt yngre som drar ner på drickandet

En enda grupp går emot trenden och dricker allt mer – de som är mellan 65 och 84 år.

Bland personer över 65 år har alkoholkonsumtionen ökat med 30 procent, vilket innebär ett trendbrott mot hur det har varit tidigare. Den största orsaken till ökningen är att kvinnor i den åldersgruppen har ökat sitt alkoholintag med 46 procent. Männen i samma grupp har ökat alkoholkonsumtionen med 17 procent.

Siffrorna redovisas i en ny rapport som har tagits fram av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning på uppdrag av Systembolaget.

Ett par förklaring till ökningen är enligt undersökningen att fler äldre har en bättre ekonomi och att de har bättre hälsa än tidigare generationer. Många seniorer lever aktiva liv där alkohol ingår som en del i livsstilen.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto