fallrisk

Fallolyckor vanligt bland äldre.

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall och sjukhusinläggningar per år.

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall och sjukhusinläggningar per år.