Distriktsjuksköterskan Monika Selldén kommer hem till patienterna om de kör fast med mätningarna på egen hand. Det tycker Greta Hovmark är tryggt.

Samarbete är modellen i Borgholm

I Borgholm har patienter med hemsjukvård en fast läkarkontakt och de kan få hembesök av läkare redan nästa dag.
Borgholmsmodellen är ett nära samarbete mellan kommun, hälsocentral och ambulans, för att äldre ska slippa akuta sjukhusbesök.

Greta Hovmark sitter vid köksbordet i sin ljusa lägenhet i Borgholm på Öland. På köksbordet ligger en digital platta och flera tekniska hjälpmedel som hon använder för att på egen hand mäta sin fysik.
– Jag har inte sysslat med sådant här förut. I början var det lite petigt, men nu går det så fort så, säger Greta Hovmark som nyligen har fyllt 90 år.
Hon är en av 17 hjärtsviktspatienter som deltar i ett tre månaders pilotprojekt som Borgholms hälsocentral genomför. Patienterna rapporterar dagligen blodtryck, kroppstemperatur, vikt och blodets syresättning.

Greta Hovmark visar hur lätt hon mäter kroppstemperaturen med termometern mot pannan. Samtliga värden skickas trådlöst direkt till plattan. Patienterna svarar också på frågor om sitt mående. Svaren går till hälsocentralen.
– De har mig under kontroll hela tiden. Det tycker jag är bra, säger Greta Hovmark.

Under hela tiden har ingen behövt åka in akut till sjukhuset.

Förståele för sjukdomen
Om patienter kör fast kan de alltid ringa hälsocentralen eller skriva i plattans chattprogram. Studien är en del i Borgholmsmodellens sätt att arbeta med förebyggande vård. Monika Selldén är distriktsjuksköterska. Hon ser flera fördelar med projektet.
– Jag tror att man som patient får en väldigt bra förståelse för sin sjukdom. Sedan har vi uppföljningar en gång i veckan med patienten, säger Monika Selldén.

Genom att patienternas värden kontinuerligt bevakas, kan förebyggande behandling sättas in i tid.
– Under hela tiden har ingen behövt åka in akut till sjukhuset. Dessutom är direktkontakten och avstämningen en trygghet för patienten, säger Åke Åkesson som är distriktsläkare och verksamhetschef vid Borgholms hälsocentral.

Framtidens vård
Pilotprojektet är i dag avslutat och ska utvärderas. Åke Åkesson hoppas på en fortsättning. Han är arkitekten bakom den så kallade Borgholmsmodellen med ”Hemsjukhuset” – 300 patienter i den kommunala hemsjukvården. Patienterna har en fast läkarkontakt genom hela vården i stället för att bollas mellan akuten och hälsocentralen.
– Innan kommunaliseringen hade vårdcentralens distriktssköterska ansvaret för patienterna och pratade med doktorerna. När man kommunaliserade hemsjukvården blev det en affär mellan kommunen och sjukhuset. Läkaransvaret skulle ligga kvar hos oss, tyckte vi, säger Åke Åkesson.

Det kostar mera pengar, men med det följer också möjligheterna att göra god och nära vård.

För två år sedan inleddes arbetet. Varje läkare har runt 20 patienter. Kommunens sköterskor har kontinuerlig kontakt med läkarna som får en helhetsbild av varje patient. Sköterskorna har möjlighet att boka hembesök av läkare senast nästa dag. Även ambulanspersonal kan erbjuda patienter, som inte har medicinsk risk att vänta, läkarbesök i hemmet dagen efter.

Åke Åkesson tror att Borgholmsmodellen är framtidens vård. Utmaningar finns. Som revirtänk och kostnader. Rekrytering är en annan fråga. I Borgholm anställdes fler läkare.
– Det kostar mera pengar, men med det följer också möjligheterna att göra god och nära vård, säger Åke Åkesson.

Text Anna Smedberg Foto Kristina Wirén