Harochnu_Borgholmsmodellen

Distriktsjuksköterskan Monika Selldén kommer hem till patienterna om de kör fast med mätningarna på egen hand. Det tycker Greta Hovmark är tryggt.

Distriktsjuksköterskan Monika Selldén kommer hem till patienterna om de kör fast med mätningarna på egen hand. Det tycker Greta Hovmark är tryggt.