Äldre bör vaccineras mot RS-virus

Alla som är fyllda 75 bör vaccineras mot RS-virus. Det rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att personer som har fyllt 75 år vaccineras mot RS-virus. Personer från 60 år inom vissa riskgrupper bör också vaccineras enligt myndigheten.

Med riskgrupper menas i detta fall personer som är fylld 60 och som lider av bland annat kronisk lungsjukdom, kronisk hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, nedsatt immunförsvar eller lever- eller njursvikt.

– Vi vet att vaccinerna som nu godkänts för äldre har en god skyddseffekt. Mot bakgrund av den påtagligt ökade risken för sjukhusvård och död till följd av RS-infektion rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att personer som är 75 år eller äldre erbjuds vaccination, säger biträdande enhetschef Johanna Rubin.

Nyligen godkändes två vaccinera mot RS-virus för personer som är 60 år eller äldre. Folkhälsomyndigheten går därför ut med rekommendationen eftersom spridningen av RS-virus orsakar stor sjukdomsbörda, men genom vaccination är det möjligt att förebygga allvarlig sjukdom.

De nya rekommendationerna är ett första steg. Det är regionerna som avgör om vaccination ska erbjudas och hur det ska gå till.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto