Alkoholkonsumtionen hos äldre ökar medan yngre dricker allt mindre.

Äldre dricker allt mer

Alkoholkonsumtionen för åldersgruppen 65 år och äldre har ökat, medan den minskar i de lägre åldersgrupperna. Samtidigt är det känt att känsligheten för alkohol ökar med stigande ålder.

Alkoholvanor grundläggs under uppväxten och tenderar att hänga med under åren. Det menar Ulf Guttormsson som är avdelningschef på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

– De som var unga under 1960- och 70-talen och som i dag är pensionärer kan ha präglats av att man på den tiden kunde köpa mellanöl i vanliga butiker.

– En förklaring till att dagens äldre dricker mer än förr kan vara att den gruppen i högre grad består av personer som växte upp under tider med en mer omfattande alkoholkonsumtion, jämfört med föregående generationer då det dracks betydligt mindre. Mycket av siffrorna nu beror på att kvinnor dricker alltmer, säger Ulf.

Den andra förklaringen till den ökande konsumtionen är att dagens äldre har det bättre ställt om man jämför med läget för 30-40 år sedan och har överlag en högre disponibel inkomst. Det här är sådant som också syns i de äldres resvanor, man åker oftare utomlands, går på teater och rör sig i sammanhang där det är vanligt att dricka alkohol.

– Den tredje förklaringen är att ­attityderna har förändrats över tid. Det är mer tillåtet att dricka i dag. Förr i tiden ansågs det mer suspekt om ett tjejgäng 65 plus satt och drack vin tillsammans en tisdag. I dag däremot kan det här uppfattas som en markör av att man har bra hälsa, bra ekonomi och lever ett rikt, aktivt och intressant liv.

Vi har närmat oss de kontinentala sedvanorna alltmer under senare år och det innebär att vi dricker mer vin än sprit och starköl och en aning mindre berusningsorienterat. Dessutom dricker vi mer utspritt över tid.
– Under slutet av 50-talet startade Systembolaget kampanjen ”Operation vin”, när motboken togs bort. Man hade noterat att de som drack sprit drabbades av mer sociala problem och man försökte därför medvetet styra över konsumtionen till vin.

Det ökande drickandet bland äldre märks också inom sjukvårdens ­patientstatistik.

– Att äldre är mer känsliga för alkohol beror bland annat på minskad kroppsvikt, en högre närvaro av sjukdomar som kräver medicinering och ett med åren försämrat hälsotillstånd. Mängden vatten i kroppen sjunker och muskelmassan minskar med stigande ålder. Om man som 70-åring dricker lika mycket som man gjorde som 40-åring riskerar man att få en högre promillehalt och bli mer berusad.

Äldre dricker mer utspritt över veckans dagar och jämnt över året. Enligt Ulf dricker äldre på ett mer ansvarstagande sätt och mindre riskabelt eftersom de har en benägenhet att sprida ut konsumtionen.
Generellt tål kvinnor alkohol sämre än män och blir snabbare berusade beroende på att de ofta har en lägre kroppsvikt, men kvinnor dricker mer sällan berusningsorienterat.

Ett riskbruk kan utvecklas till alkoholberoende och kan vara både en hög genomsnittlig konsumtion och berusningsdrickande. Med hög genomsnittlig konsumtion menas för kvinnor att dricka mer än nio standardglas och för män mer än 14 standardglas per vecka.

– Just nu pågår en diskussion i Sverige om att etablera en ny gräns för riskbruk och den kommer att hamna på under tio glas vin i veckan för båda könen.

Läs mer i tidningen

Text Kersti Hilding Hansen Foto iStockphoto