Äldre handlar mat i butik igen

I takt med att pandemin tycks ebba ut minskar e-handeln av mat, och utvecklingen är extra tydlig bland äldre.

Under pandemin ökade e-handeln av mat kraftigt. Även 70-plussare tog till dig den nya tekniken för att handla mat på internet, allt för att minska risken att bli smittad under fysiska besök i den vanliga matbutiken.

Nya siffror visar att e-handeln av livsmedel nu sjunker och att det främst är personer i äldre åldersgrupper som överger internet till förmån för den traditionella matbutiken. Enligt forskare vid Göteborgs universitet finns det flera orsaker till detta.

− Besöken i matbutiken spelar en viktig roll i vardagen för många äldre och fungerar som en utflykt och social mötesplats. Seniora konsumenter vill dessutom kunna välja produkter som frukt och grönt, och uppskattar kampanjer som provsmakningar eller andra event i butiken, säger konsumtionsforskare Anna Post.

Slutsatserna som dras i undersökningen är att de äldres återgång till rutinerna före pandemin delvis kommer att hålla i sig, men att den digitala kompetens som seniora konsumenter har skaffat sig vad gäller on-lineshopping kan innebära en språngbräda för den fortsatta utvecklingen av detaljhandeln på nätet.

− Många seniorer som tidigare inte använt internet i någon större utsträckning lärde sig snabbt att hantera teknologin för att beställa mat och andra livsmedel till hemmet. Pandemin var startskottet för många äldre konsumenter att handla på nätet och en ”ögonöppnare” för vad dagligvaruhandel på nätet kan erbjuda, säger konsumtionsforskare Ulrika Holmberg.

Många äldre upplever nämligen att en välfungerande och inspirerande nätbutik kan vara en stor fördel i takt med att fysiska och kognitiva förändringar göra det mer utmanande att ta sig till butiken och när behovet av hjälp från andra ökar. Då kan butiker som erbjuder tjänster för äldre behålla de här kunderna under en längre tid och fungera som ett alternativ till hemtjänsten.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto

Senaste artiklarna