Äldre mer nöjda än yngre

Äldre är mer nöjda med livet än yngre personer. Det visar SCB:s undersökning av våra levnadsförhållanden.

Fler äldre svenskar är nöjda med sina liv än yngre landsmän. De är mer nöjda med sin ekonomiska situation, mer nöjda med sina sociala relationer och har större tillit till människor de inte känner.

Enligt siffrorna är personer i åldersspannet 65-74 år mest nöjda av alla med livet. De når en nöjdhet på 7,9 på den 10-gradiga skala som används. Motsvarande värde för 25-34-åringarna är 7,3. Näst med nöjda är 75-84-åringarna (7,7).

När det gäller den egna ekonomiska situationen är det faktiskt landets äldsta medborgare som är allra mest nöjda. 85-plussarna når 8,4 på samma skala, men alla över 55 är mer nöjda med sin ekonomi än genomsnittet. Minst nöjda är återigen 25-34-åringarna (6,7).

Annat som går att notera i underökningen är att kvinnor generellt sett är något mer nöjda än män med relationen till familj, vänner och grannar och att äldre är mer nöjda med sina relationer än yngre.