Äldreriksdagen 2023

Efter årets upplaga av Äldreriksdagen står det klart att regeringen är beredd att kicka i gång pensionsgruppen och att de ska titta på såväl gasen i pensionssystemet som pensionsavgiften.

Nu står det klart att regeringen tänker dra i gång pensionsgruppen. Alla riksdagspartier får nu vara med och bestämma hur det svenska pensionssystemet ska utvecklas.

Ett annat viktigt besked är att regeringen nu på allvar vill titta på hur en gas i pensionssystemet kan se ut och om pensionsavgiften behöver höjas.

En gas i systemet skulle innebära att en del av det överskott som redan i dag finns i pensionssystemet kan komma dagens pensionärer till del tämligen omgående. Pensionsavgiften är den avgift som arbetsgivare och arbetstagare betalar in till pensionssystemet. Allt fler partier är nu överens om att den borde höjas från dagens faktiska nivå på 17,21 procent till 18,5 procent.

Ett krav från SKPF och de andra pensionärsorganisationerna är att pensionssystemet måste förändras och att olika regeringar slutar lappa och laga det med diverse skattebaserade bidrag.

Men någon skrotning av det befintliga pensionssystemet lär det inte blir frågan om. I stället tycks partierna vara överens om att det är en översyns av pensionssystemet som behövs.

Text Markus Dahlberg Foto Markus Dahlberg