Årets äldreriksdag direktsändes i SVT.

Äldreriksdagen succé för SKPF

Årets Äldreriksdag blev en rungande succé för Sveriges pensionärer i allmänhet och för SKPF Pensionärerna i synnerhet. Äldre har hamnat på dagordningen inför valet och SKPF tog på sig ledartröjan för att få besked från riksdagspartierna.

Äldreriksdagen är ett arrangemang där alla de tre stora pensionärsförbunden tillsammans med nyhetssajten News 55 arrangerar en utfrågning av riksdagspartierna om äldrefrågor. Årets ämnen var pensionerna, äldrevården och ålderismen.

Först ut bland talarna var SKPF:s ordförande Liza di Paolo-Sandberg, som drog i gång utfrågningen genom att tala om pensioner. Hon begärde besked av partierna om i huvudsak tre punkter: En översyn av hela pensionssystemet för jämlika, rättvisa och hållbara pensioner; högre pensioner för att Sveriges pensionärer ska leva, inte bara överleva; även kvinnor ska ha en möjlighet att tjäna ihop till en god pension. Läs hela hennes tal här.

Dagens moderator, Sverker Olofsson, tog över med fast hand för att få raka besked av partierna. Partierna är överens om att Sveriges pensionärer ska få mer i plånboken, men vägen dit skiljer sig åt. I stort kan man säga att högerpartierna främst vill sänka skatten även för pensionärer, medan det andra blocket vill höja pensionsavsättningarna, det vill säga att det ska betalas in mer pengar till pensionssystemet.

När det gäller äldrevården tycks det råda konsensus om att statusen på vård- och omsorgsyrken måste höjas. Nu ska det satsas på personalen med vidareutbildning, bättre scheman och färre timanställningar.

När det gäller åldersdiskrimineringen dök det upp ett nyord: Kompetenssvinn, det vill säga det faktum att vi i Sverige är dåliga på att ta tillvara äldres erfarenheter och förmågor. I stort ska de som vill kunna jobba längre. Det pratades om ökad anställningstrygghet för 55-plussare som riskerar att bytas ut mot yngre med lägre lön. Andra repliker gick ut på att Sverige inte klarar sig om alla ska sluta jobba vid 65.

Ordförandena för de tre pensionärsorganisationerna sammanfattade det hela med att debatten var spänstig och att det viktigaste är att partierna nu har lyssnat på oss äldre och att äldrefrågorna faktiskt får ta plats i den offentliga debatten.

Årets upplaga av Äldreriksdagen var den tredje i ordningen. Den blev också den mest framgångsrika hittills. Debatten direktsändes av SVT Forum och Sveriges Radio P4 var på plats för att fråga åhörande pensionärer vad de tyckte om debatten. SKPF:s ordförande fick såväl första som sist ordet i debatten och när P4 Stockholm ville intervjua ett av organisationerna var det SKPF:s förbundssekreterare Karin Liljestrand som fick ordet. När sedan P4 ville höra vad vanliga pensionärer tycker om debatten var det bara SKPF som hade några medlemmar på plats, däribland SKPF:s vice ordförande Lars Bromander som intervjuades tillsammans med Margareta Boman och Berit Örnevall från SKPF Pensionärerna.

Den två timmar långa Äldreriksdagen 2022 finns på SVT Forums hemsida.

Text Markus Dahlberg Foto Markus Dahlberg