lakemedel och aldre

Fler äldre får många läkemedel.

Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen.

Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen.