Många pensionärer vill fortsätta jobba.

Allt fler blir jobbonärer

Fyra av tio blivande pensionärer tänker fortsätta arbeta samtidigt som de tar ut pension. Antalet så kallade jobbonärer ökar nu kraftigt.

40 procent av alla blivande pensionärer uppger att de tänker fortsätta arbeta när de har blivit pensionärer. Det visar nya siffror från Pensionsmyndigheten. När samma fråga ställdes 2021 var motsvarande siffra 30 procent.

– Alla har inte möjlighet att jobba längre upp i åldrarna. För vissa kan ett alternativ vara att gå ner i arbetstid och samtidigt ta ut pension. Om du är överens med din arbetsgivare om att jobba mindre, så är det fullt möjligt att ta ut hela eller delar av den allmänna pensionen samtidigt, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

De vanligaste förklaringarna till varför de tillfrågade väljer att fortsätta arbeta är att det är roligt att arbeta, att man har inte råd att sluta arbeta helt och att man mår bra av att arbeta.

Riktålder införs 2026
Från år 2026 införs en så kallad riktålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige. Riktåldern för pension bestämmer vilken tidpunkt som du tidigast kan ta ut allmän pension. Riktåldern fastställs med bakgrund av medellivslängdens utveckling och sker varje år för att börja gälla sex år senare.

År 2021 fastställdes riktåldrarna för år 2026 och år 2027 till 67 år.

Värt att notera är att allmän pension kommer att kunna tas ut tidigast tre år före riktåldern. Det innebär att lägsta åldern för att börja ta ut allmän pension år 2026 och 2027 blir 64 år. Allmän pension är den statliga pensionen.

Eventuell tjänstepension påverkas inte av detta utan regleras individuellt beroende på hur det egna tjänstepensionsavtalet ser ut.

Text Markus Dahlberg Foto iStock