balans_snubblometer

Äldre par med dålig balans.

Ny mätmetod ska kunna förutse fallrisk.

Ny mätmetod ska kunna förutse fallrisk.