fastlakare ej hyrlakare

Nej till hyrläkare.

Färre hyrläkare skulle ge bättre kontinuitet.

Färre hyrläkare skulle ge bättre kontinuitet.