inkontinens

Men bättre resurser kan tid till omvårdnad förbättras.

Inkontinens är ett problem för både vårdpersonal och äldre.

Inkontinens är ett problem för både vårdpersonal och äldre.