Blankett för bostadstillägg tas bort från webbsida

Från och med den 8 april tas blanketter för att söka bostadstillägg bort från Pensionsmyndighetens webbsida. De blanketter det gäller är Ansökan om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd – En sökande och Ansökan om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd – Två sökande. Pensionsmyndigheten vill att de sökande ska göra ansökan digitalt i stället.

Försöket att ta bort blanketterna för att söka bostadstillägg pågår från den 8 april till den 10 maj. Den som inte kan ansöka digitalt kan ringa till Pensionsmyndigheten och få hjälp. Man kan också genom kundservice få en blankett. All information finns på myndighetens webbplats.

Pensionsmyndigheten vill minska handläggningstiderna och menar att ansökningarna oftare blir rätt när de sökande ansöker om bostadstillägg på webben.. Myndigheten menar också att detta kan medföra att pensionärerna inte behöver vänta lika länge på sina beslut.

Pensionsmyndigheten vill att fler använder sig av myndighetens digitala tjänster och tar på prov bort möjligheten att beställa hem,

Pensionsmyndigheten har också en beräkningshjälp, www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt, där man kan ta reda på om man som pensionär kan ha rätt till bostadstillägg innan man ansöker. Denna hjälp kan man också få genom att ringa till vår kundservice.