Fler äldre toppolitiker – ta lärdom av USA

Sverige behöver fler toppolitiker i samma ålder som USA:s 78-årige nya president Joe Biden. Efter Corona-pandemin där äldre fått betala det högsta priset, tror jag att vår framtid skulle bli ljusare om äldre fick bestämma mer.

Griniga gamla gubbar – finns de?

Finns de på riktigt eller är de bara en myt? – Mest en myt, tror jag. Men grinighet kan vara tecken på sjukdom, säger Ingmar Skoog, äldreprofessor. Utåtriktad surhet tycks finnas mer hos män än kvinnor. Den kan bottna i minskat inflytande, försämrad hörsel eller depression. Eller helt enkelt god livserfarenhet.

kan man ha olika arvsregler för olika barn?

Vi har tre barn som så småningom kommer att ärva oss. Ett av barnen har ingen egen familj och har lite svårt att hantera pengar. Vi har tänkt att de får dela lika på allt men vi undrar om det finns något vi kan göra så att inte hela arvet betalas ut på en gång? Måste det i så fall bli lika för alla barnen eller kan man bestämma olika för varje barn?