Äldre är överrepresenterade i statistiken över vilka som drabbas vid bostadsbränder.

Bostadsbränder drabbar främst äldre

Det inträffar mellan 20 000 och 24 000 bostadsbränder årligen i Sverige. 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sitt hem. Äldre och ensamboende är överrepresenterade i statistiken, med den gemensamma nämnaren att de har begränsad förmåga att agera vid en brand.

Varje år inträffar det drygt 20 000 bostadsbränder i Sverige. Nästan alla som dör eller skadas allvarligt är ensamma hemma när det börjar brinna.

– En tredjedel av alla bostadsbränder startar i köket. I december och januari inträffar de flesta eldstadsrelaterade bränderna, uppger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB.

Ungefär 100 människor omkom i bostadsbränder förra året, vilket är betydligt fler än året före då 78 personer förolyckades, och det högsta sedan 2017 då 107 personer brann inne.

Cirka fem av sex bränder med dödlig utgång sker i hemmet. Personer över 80 år är överrepresenterade i statistiken. Rökning ligger bakom många dödsbränder och i åldersgruppen 20-64 år hade drygt hälften av dem som dog alkohol i blodet.

– Det är ofta äldre med någon form av funktionsnedsättning som drabbas. Alkohol kan vara en bakomliggande orsak till att man inte reder ut situationen, menar Mattias Strömgren.

Att ha en fungerande brandvarnare och en plan för hur man ska ta sig ut ökar chansen att överleva.

Saknar bra brandskydd

Det gemensamma för dem som skadas eller dör är att de saknar ett bra brandskydd. Personer över 80 år är överrepresenterade i statistiken, en grupp som förväntas öka med 50 procent de närmaste tio åren. Kvarboendeprincipen gör att de flesta bor kvar hemma i stället för på vårdhem.

För yngre och friska personer kan det räcka med att ha ett grundläggande brandskydd – brandvarnare, brandsläckare och brandfilt – men frågan är vad man behöver om rörelseförmågan är begränsad?

Läs mer i tidningen

Text Ylva Berlin Foto iStockphoto