Bostadstillägget- det bortglömda stödet

100 000 svenska pensionärer kan ha rätt till ett bostadstillägg på upp till 7 290 kronor i månaden. Problemet är bara att de inte känner till det. Nu kan nya regler göra den här gruppen ännu större. Hör du dit?

Bostadstillägget är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Det är en del av grundskyddet, precis som garantipensionen. Cirka 290 000 pensionärer har bostadstillägg i dag, men Pensionsmyndigheten beräknar att det finns ytterligare omkring 100 000 pensionärer som är berättigade till bostadstillägg, men som inte känner till att de är det. I tider när priserna går upp kan bostadstillägget vara det som behövs för att få en tryggare ekonomi.

Den 1:a augusti skedde det dessutom en rad regeländringar i bostadstillägget som innebär att ännu fler kan vara berättigade till bostadstillägg. Några av de regler som ändrades är att konsumtionsstödet höjs och att fribeloppet ändras.

Vem som kan få bostadstillägg bestäms av en rad parametrar, till exempel inkomst, bostadskostnad och tillgångar, men även av familjesituationen.

Eftersom reglerna är ändrade rekommenderar Pensionsmyndigheten att du som är pensionär gör en ny beräkning för att se om du också kan få bostadstillägg. Beräkningen sker på Pensionsmyndighetens beräkningstjänst på internet.

För den som har bostadstillögg sedan tidigare räknas det om automatiskt enligt de nya reglerna. Den som har bostadstillägg behöver därför inte göra någon ny beräkning. Däremot behöver förändringar i den egna ekonomin anmälas till Pensionsmyndigheten, det vill säga när bostadskostnaden ändras, om du flyttar eller får ändrade inkomster eller tillgångar.

Ordlista
Allmän pension: Baseras på alla inkomster som du har betalat skatt för. Den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för.
Garantipension: Ett grundskydd i den allmänna pensionen för den som inte har någon eller liten arbetsinkomst under livet.
Konsumtionsstöd: Ersättning inom bostadtillägget som är lika stor för alla som har bostadstillägg.
Fribelopp: Tak för den årsinkomst före skatt som ger maximalt bostadstillägg.

Text Markus Dahlberg Foto Pensionsmyndigheten

Senaste artiklarna