Civilplikten åter

Den svenska civilplikten håller på att återaktiveras. Den 12 januari fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att förbereda civilpliktens återkomst. Alla medborgare mellan 18 och 70 år omfattas av civilplikten.

Det som regeringen har bett MSB om är att förbereda aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst. Uppdraget går ut på att genomföra de åtgärder som behövs för att ett beslut om återaktivering av civilplikten ska kunna tas.

Det innebär att totalförsvarspliktiga som har genomgått relevant utbildning ska kunna skrivas in för civilplikt, fullgöra eventuell grundutbildning, krigsplaceras samt fullgöra repetitionsutbildning inom den kommunala räddningstjänsten.

Då frågar man sig vad totalförsvarsplikt är? I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: Värnplikt inom försvaret; Civilplikt inom områden som regeringen beslutar om, till exempel räddningstjänst och sjukvård; Allmän tjänsteplikt som innebär att man jobbar i verksamheter som måste fungera i krig.

Det sistnämnda kan betyda lite olika saker. Antingen arbetar man med sitt vanliga jobb, eller så tjänstgör man genom sitt medlemskap i en försvarsorganisation. Arbetsförmedlingen kan slutligen ge en person uppgifter som är av vikt för totalförsvaret.

Läs mer om civilplikten i nästa nummer av Här&Nu där vi försöker reda ut vad detta betyder i praktiken för alla oss som är medborgare i Sverige.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto