Thailand_Sverker Ingulfsson

Sverker Ingulfsson.

Sverker Ingulfsson.

Sverker Ingulfsson betonar vikten av att ha en försäkring om man ska bosätta sig eller turista i Thailand.