demens_minskar

Färre äldre drabbas av demens.

Färre äldre drabbas av demens bland annat på grund av bättre vård.

Färre äldre drabbas av demens bland annat på grund av bättre vård.