Vi mår bättre om vi småpratar med varandra, det visar forskningen.

Det viktiga småpratet

Säg hej till din granne – forskning visar att vi mår bra av ytligt småprat. Kontakter med prat om väder och vind med folk man möter i sitt vardagsliv kallas av forskare för ”tunna band”, alltså en typ av ytliga och tillfälliga kontakter.

Forskning visar att ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för att dö i förtid. Vi människor har behov av gemenskap, sammanhang och tillhörighet, och just detta var utgångspunkten för Cecilia Hennings mångåriga forskning kring betydelsen av sociala nätverk, i form av vardagliga, ytliga och återkommande kontakter – de tunna banden.

– Det kan handla om att hälsa på sin granne när man möts i trappuppgången eller i närområdet. Ett litet kort prat på några minuter har visat sig i vår forskning vara mer betydelsefullt än man tidigare har trott, säger Cecilia Henning.

Cecilia är docent i socialt arbete, tidigare vid Hälsohögskolan i Jönköping, och numera pensionerad. Trots det är hon ändå aktiv inom sitt forsknings­område som hon brinner för, nämligen hur vi människor kan göra för att motverka känslor av ensamhet.

– Särskilt de äldre har ofta större behov av de tunna banden i sin vardag eftersom de inte längre är aktiva i arbetslivet. På jobbet förekommer ofta en mängd tunna band, som man kanske inte styr själv över, men som påverkar känslan av tillhörighet.

I sin forskning har Cecilia noterat att människor önskar ha frihet och kunna bestämma över hur man vill hantera intensiteten i kontakten med närboende grannar. Samtidigt har det visat sig att de hon intervjuat är måna om att kunna uppleva trygghet i sitt grannskap.

– Det ses som viktigt att hälsa på varandra, och att prata om väder och vind för att hålla i gång en social kontakt. Men det ska vara på en lagom nivå.

Eftersom grannar bor nära kan det vara knepigt att bli alltför goda vänner, alltså den typ av kontakt som Cecilia benämner ”tjocka band” – de man knyter med närstående vänner, familj och släkt. Men det är absolut inte en självklarhet att tunna band övergår till att bli tjocka band. Det är sällsynt, menar Cecilia, att hitta de närmsta vännerna i grannskapet även om det så klart förekommer.

Läs hela artikeln i det aktuella numret av Här&Nu på sidan 24.

Text Kersti Hilding Hansen Foto Kersti Hilding Hansen