Ekonomin går i sidled

Tillväxten i den svenska ekonomin är obefintlig eller svag. Det visar nya siffror från SCB.

De flesta indikatorer pekar sidledes för närvarande. Med detta menas att tillväxten är obefintlig eller svag. BNP-indikatorn har legat på i stort sett samma nivå sedan slutet av 2021.
– Den svenska ekonomin fortsätter att gå relativt trögt. Den övergripande bilden är att många indikatorer varken ökar eller minskar, trendkurvorna går mestadels i sidled, säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB.

Konjunkturen är helt enkelt svagare än normalt. Trots detta har sysselsättningen ökat de senaste åren. Tillväxten har visserligen mattats av, men i de flesta branscher är den fortfarande positiv. Dragloket är tjänstebranscher som anställer personer med förgymnasial utbildning.

Två ljusglimtar i augusti var industriproduktionen och hushållskonsumtionen som båda steg för andra månaden i rad.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto