Ella_robot

Ella Lundström och rboten Hobbit.

Ella Lundström var mycket nöjd med sin personliga robot.

Ella Lundström var mycket nöjd med sin personliga robot.