Erik slutar med flaggan i topp

Erik Berger är meste mästare. Han har tio SM-tecken. Sitt sista lopp körda han 2016, 91 år gammal.

Erik Berger är meste mästare. Han har tio SM-tecken. Sitt sista lopp körda han 2016, 91 år gammal.