Äldre blir mer sällan långtidssjuka efter covid.

Få äldre vårdas för postcovid

Det är ovanligt att äldre behöver vård för postcovid. Det konstaterar myndigheten Vårdanalys i en ny rapport.

På landets postcovidmottagningar visar det sig att det finns få eller inga patienter alls från äldrebeonden eller som är över 75 år. Det framkommer i rapporten Postcovid i praktiken, som precis har släppts av myndigheten.

Uppgifterna får stöd av Socialstyrelsen vars statistik visar att bara sex procent av alla som har fått diagnosen postcovid är över 70 år.

Varför äldre tycks klara sig bättre från långvariga covidsymptom är oklart. Det kan vara så att de generellt återhämtar sig bättre från covid än yngre. Vårdanalys spekulerar också i att det kan finnas en större acceptans för symtom såsom trötthet hos äldre jämfört med personer i arbetsför ålder.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto