ragnar_rasmusson

Ragnar Rasmusson

Ragnar Rasmusson är kritisk till att får kommuner har riktlinjer för att hantera äldre med missbruksproblem i hemtjänsten.

Ragnar Rasmusson är kritisk till att får kommuner har riktlinjer för att hantera äldre med missbruksproblem i hemtjänsten.