Berit Bölander, SKPF Pensionärerna, och Christina Tallberg, PRO.

”Fallolyckor borde kunna bli en valfråga”

– Med tanke på de stora kostnader som är inblandade för både individer och samhälle borde fallolyckorna kunna bli en valfråga 2018.
Det spådde SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander på ett seminarium om fallolyckor på Äldreforum i Almedalen.

SKPF Pensionärerna är tillsammans med PRO engagerat i ett internationellt samarbete med de nordiska pensionärsorganisationerna, om bland annat fallolyckor. Under ett seminarium i Almedalen i dag berättade SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander om varför just fallolyckor är en lämplig fråga för samarbete mellan grannländerna:

– Om man tittar på de nordiska länderna så har vi det här vädret vi har här i Norden  gemensamt och dessutom flera andra likvärdiga problem med dessa olyckor.

Berit Bölander efterlyste ett engagemang mot fallolyckorna i nivå med insatserna mot trafikolyckor, där sedan länge en nollvision gäller. Och här är det särskilt viktigt med samarbete mellan pensionärsorganisationerna, betonade Berit Bölander:

– Ju fler vi är desto starkare blir vi när vi jobbar mot politikerna, centralt och lokalt i våra nordiska länder.

Fallolyckor leder bara i Sverige till cirka 70 000 sjukhusinläggningar per år. Över tusen personer dör årligen i sviterna efter ett fall, vilket är mer än en fördubbling sedan år 2000. Det gör fallolyckorna till den vanligast förekommande olyckan i Sverige, med stora kostnader för såväl individ som samhälle.

– Med tanke på de stora kostnader som är inblandade borde fallolyckorna kunna bli en valfråga 2018, spådde Berit Bölander.

Text Rikard Johansson Foto Rikard Johansson

Senaste artiklarna