Berit Bölander, SKPF Pensionärerna, och Christina Tallberg, PRO

Berit Bölander, SKPF Pensionärerna, och Christina Tallberg, PRO.

Berit Bölander, SKPF Pensionärerna, och Christina Tallberg, PRO.

Berit Bölander, SKPF Pensionärerna, och Christina Tallberg, PRO.