Äldre petas från riksdagen.

Färre äldre i nya riksdagen

Efter valet minskar antalet åldersrika riksdagledamöter kraftigt. Drygt 20 procent av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre. I riksdagen är motsvarande siffra 4 procent.

Det blir allt färre ledamöter som har fyllt 65 i riksdagen. Trots att befolkningen blir allt äldre och antalet personer över 65 år utgör var femte svensk, sjunker antalet 65-plussare i riksdagen med 35 procent. Efter valet är det bara 4 procent av riksdagsledamöterna som är 65 år eller äldre

Före valet satt det 23 ledamöter i riksdagen som var 65 år eller äldre. Efter valet är det bara 15 stycken kvar. Det är en dramatisk utveckling, särskilt med tanke på att äldrefrågorna har varit i fokus under året, åtminstone före valet.

– Äldrefrågorna kan och ska förstås inte bara drivas av äldre själva. Men med så få 65-plussare i riksdagen som nu, går samhället miste om äldres viktiga erfarenheter, säger Liza di Paolo-Sandberg som är ordförande i SKPF Pensionärerna.

Äldst av alla riksdagsledamöter blir nu vänsterpartisten Gudrun Nordborg från Umeå med sina 76 år.

Text Markus Dahlberg Foto Riksdagen