Farre fall med ny metod_sjotappan

En av aktiviteterna på Sjötäppan är fredagsbingo.

En av aktiviteterna på Sjötäppan är fredagsbingo.