anhorigvardare

Kvinnor anhörigvårdare.

De flesta som vårdar en nära anhörig är kvinnor.

De flesta som vårdar en nära anhörig är kvinnor.