Homeless Sleeping on Sidewalk

Den som är fattig löper ris att dö i förtid.

Fattigdom är lika farligt som inaktivitet.

Fattigdom är lika farligt som inaktivitet.