alkohol

Många äldre dricker mer efter pensionen.

Många som söker sig till beroendemottagningen ska gå i pension och är oroliga för att drickandet ska spåra ur när yrkeslivets rutiner försvinner.

Många som söker sig till beroendemottagningen ska gå i pension och är oroliga för att drickandet ska spåra ur när yrkeslivets rutiner försvinner.