Flexiblare utbetalning av tjänstepension

Det ska ske en översyn med målet om ett mer flexibelt uttag av tjänstepensionen. Det kom pensionsgruppen överens om under gruppens första möte.

Besultet bygger på pensionsgruppens överenskommelse från 2017 om en översyn av avdragsreglerna för tjänstepension, om möjligheten att göra uppehåll i pensionsutbetalningarna och att förlänga utbetalningstiden efter att pension börjat betalas ut.

Pensionsgruppen är alltså i gång och hade sitt första möte den 26 oktober. Numera ingår riksdagens samtliga partier i pensionsgruppen.

– Det är historiskt att samtliga partier ingår i pensionsgruppen och det är mycket positivt att vi redan vid första mötet ställde oss bakom inriktningen att det borde vara möjligt att pausa utbetalningar av tjänstepensionen. Förslaget innebär att det blir enklare och mer förmånligt för en pensionär att börja arbeta igen utan att drabbas ekonomiskt av höjd skatt på grund av tjänstepensionen. Ytterst handlar det om tre saker; att de som vill och kan arbeta ska kunna göra det, att tillvarata äldres kompetens på arbetsmarknaden och att den som arbetar på så vis stärker sin pension, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Text Markus Dahlberg

Senaste artiklarna