Fondbolaget Allra kan ha gjort sitt inom PPM

Allra har fyra fonder i Premiepensionssystemet, PPM. Nu kan deras saga vara all. Pensionsmyndigheten började med att köpstoppa dessa fyra fonder i februari eftersom man misstänker att bolaget brutit ett gemensamt avtal. I mitten av mars stängde myndigheten Allra helt från premiepensionens fondtorg. I ett värstascenario kan pensionsspararna ha förlorat 150 miljoner.

Nu kräver Pensionsmyndigheten att Allra ska betala tillbaka pengarna i fonderna som tillhör premiepensionsspararna, sammanlagt 16 miljarder kronor.
Det har varit många turer kring fondbolaget Allra som Pensionsmyndigheten anser brutit mot god affärssed. Enligt Sveriges radios Ekoredaktion har Allra betalat överpriser för finansiella tjänster som missgynnat premiepensionsspararna. I stället har affären gynnat ett finansbolag med ägarkopplingar till Allra.

Dyr affär
Affären skedde 2012 då tre av Allras (då Svensk Fondservice) fonder köpte värdepapper för pensionsspararnas pengar för motsvarande cirka 430 miljoner kronor från två fondbolag. Enligt uppgifter i de dokument som Ekoredaktionen tagit del av, gick nästan 40 procent, omkring 170 miljoner, till bolaget Oak Capital, som förmedlade affären. En mycket dyr affär för pensionsspararna, menar experter. Det är här de så kallade ägarkopplingarna till Allra finns, enligt källor till Ekot.
Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan, säger till Ekot att: den omedelbara känslan är att svenska pensionssparare blivit blåsta på 150 miljoner kronor.
– Allra måste sätta pensionsspararnas intresse först och följa de regler som gäller, säger Mikael Westberg, Pensionsmyndighetens chefsjurist i en artikel om affären i DN, Dagens nyheter.
Och tillägger:
– Det är en stor risk Allra tar på sig genom att åsidosätta de krav som finns och som ska skydda pensionsspararna.

Kan få en fortsättning
Men än är inte affären avslutad. Bolaget Allra fick visserligen bakläxa på sitt överklagande till Förvaltningsrätten. Rätten avvisade ärendet eftersom att den inte ansåg att det handlade om en myndighetsutövning, som Allra åberopat, utan att det i stället är ett civilrättsligt ärende. Och ska i så fall behandlas i tingsrätten.
Återstå att se om Allra driver ärendet vidare till tingsrätten.
– Det är inte Allras pengar, det är pensionsspararnas pengar som Allra har fått förtroendet att förvalta. Men nu agerar de som om det är deras pengar, säger Mikael Westerberg till DN.

  • Fonder tas bort
    Pensionsmyndigheten har i en utredning gett förslag på hur kundsäkerheten i PPM kan stärkas. I en första redovisning, som lämnats till regeringen, föreslår myndigheten ett 30-tal förändringar. Om alla åtgärder vidtas skulle mellan 200 och 400 fonder inte klara de hårdare kraven, uppger DN.

Text Ullacarin Tiderman