handikapp

Personlig assistans enligt LSS.

Krav att personer med funktionsnedsättning ska få personlig assistans enligt LSS.

Krav att personer med funktionsnedsättning ska få personlig assistans enligt LSS.