Förslag om kompensation till 57:orna

Regeringen har meddelat att personer som är födda 1957 ska kompenseras för den uteblivna skattesänkning som drabbat dem. Mer än så kan Pensionsmyndigheten inte säga.

Hur kompensationen utformas är i dagsläget oklart. Förslaget till kompensation kommer i höstens budgetproposition. Under hösten kommer sedan riksdagen röst om förslaget

Pensionsmyndigheten har ingen annan information än vad som är allmänt känt genom den debattartikel som Tidöpartierna skrev i Aftonbladet den 26 augusti 2023.

I artikeln står det att ”Personer födda 1957 kompenseras genom utbetalning på skattekontot från 1 juli 2024. Inget ansökningsförfarande krävs. Satsningen kommer totalt sett att motsvara skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget. Den exakta utformningen kommer vi att återkomma till.”

Regeringen tar också höjd för att samma sak inte ska drabba personer som är födda 1959:
”För att inte samma situation ska uppkomma för personer födda 1959 aviserar regeringen att ikraftträdandet av en höjd åldersgräns till 67 år, för rätt till det förhöjda grundavdraget, senareläggs med ett år till den 1 januari 2027. Detta bedöms innebära minskade skatteintäkter med 3,4 miljarder kronor 2026.”

Läs SKPF:s ordförande Liza di Paolo-Sandbergs kommentar till Tidöpartiernas artikel.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto

Senaste artiklarna